Vanessa Branchi
Technologia

Zielony wodór

Zeroemisyjna energia uzupełnia wiatrową i słoneczną

Kiedy spala się wodór, jedynym produktem jest woda – dlatego wodór stanowi od dziesięcioleci kuszące źródło zeroemisyjnej energii. Jednak tradycyjny proces produkcji wodoru, w którym paliwa kopalne są poddawane działaniu pary wodnej, zdecydowanie nie jest zeroemisyjny. Wytworzony w ten sposób wodór nazywany jest wodorem szarym, a po usunięciu z niego CO2 – wodorem niebieskim.

Zielony wodór jest inny. Powstaje w procesie elektrolizy, czyli rozkładu wody na wodór i tlen bez żadnych produktów ubocznych, ale wytwarzanie wodoru w ten sposób wymaga tak dużej ilości energii, że dotychczas nie miało sensu.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Top 10. Najważniejsze innowacje 2020 roku; s. 34
Reklama