Indigo
Technologia

Broń chemiczna: kto ją ma i jej używa

Cyklon B – ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem, stosowana m.in. w Auschwitz.Indigo Cyklon B – ziemia okrzemkowa nasycona cyjanowodorem, stosowana m.in. w Auschwitz.
Zabija i prawdopodobnie będzie zabijać. Broń chemiczna jest nadal rozwijana i niestety będzie stosowana – jeśli nawet nie przez jakąś armię, to zapewne przez terrorystów.

Broń chemiczna jest w zasadzie tak stara jak cywilizacja. Co prawda nie mamy precyzyjnych informacji, jakie konkretnie środki stosowano w starożytności, ale opisy bitew pozwalają na dość jednoznaczne stwierdzenie, że takie metody były w użyciu. Działo się tak m.in. w trakcie II wojny peloponeskiej (V w. p.n.e.), gdy Spartanie spalali drewno ze smołą i siarką, generując duszący i toksyczny dwutlenek siarki, który z wiatrem docierał do obleganego miasta. Według niektórych historyków także w Polsce już w XIII w.

Wiedza i Życie 11/2021 (1043) z dnia 01.11.2021; Chemia; s. 26
Reklama