Shutterstock
Technologia

Woda: czy można ją pozyskać z powietrza

Wodna harfa. Krople mgły zbierają się na ułożonych pionowo stalowych niciach i pod własnym ciężarem spływają do kolektora. Wynalazek prosty i niedrogi, a przy tym skuteczny.Virginia Tech Wodna harfa. Krople mgły zbierają się na ułożonych pionowo stalowych niciach i pod własnym ciężarem spływają do kolektora. Wynalazek prosty i niedrogi, a przy tym skuteczny.
Co trzeci mieszkaniec planety nie ma dostępu do wody dobrej jakości. Rocznie z tego powodu umiera 300 tys. dzieci. Tymczasem wody jest pod dostatkiem.

Jak wynika z danych udostępnionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ponad 2 mld ludzi na świecie nie mają dostępu do wody dobrej jakości. Wskutek niskiego poziomu higieny i niedostatku wody rocznie umiera na świecie ok. 300 tys. dzieci. Problemy jednak dotykają nie tylko najbiedniejszych. Z powodu dręczących zachód Stanów Zjednoczonych susz gubernator najbogatszego stanu – Kalifornii – poprosił niedawno mieszkańców, aby znacząco zmniejszyli zużycie wody. Większość hrabstw stanu wprowadziła stan wyjątkowy.

Wiedza i Życie 12/2021 (1044) z dnia 01.12.2021; Technika; s. 36
Oryginalny tytuł tekstu: "Sześć sposobów na wyciskanie wody z powietrza"
Reklama