Ilustracja Vanessa Branchi
Technologia

Nie wszystko stracone, czyli obiecujące innowacje 2021

Nowatorskie odpowiedzi na największych wyzwania społeczne, zwłaszcza te dotyczące zmian klimatycznych.

Pomyślmy o wielkim wyzwaniu związanym z naszą planetą: przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Ograniczenie zużycia energii. Zrównoważona produkcja żywności. Poprawa zdrowia publicznego. Wiele z tych zadań ma związek z nakładającymi się problemami i wzajemnie powiązanymi możliwościami ich rozwiązań. Nic więc dziwnego, że ONZ określa „Partnerstwo” jako swój 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju.

W 10. edycji rankingu 10 najbardziej obiecujących innowacji, przygotowanego przez „Scientific American” i Światowe Forum Ekonomiczne, to wzajemne powiązanie znalazło się w centrum uwagi.

Świat Nauki 1.2022 (300365) z dnia 01.01.2022; TOP 10 innowacji 2021; s. 34
Oryginalny tytuł tekstu: "10 najbardziej obiecujących innowacji 2021"
Reklama