Juan Mabromara, AFP, Getty Images
Technologia

Sztuczna inteligencja ocenia pochopnie

Nic do ukrycia: Niektóre systemy emocjonalnej SI opierają się na badaniach psychologa Paula Ekmana, który dowodzi, że wyrazy mimiczne mają charakter uniwersalny i ujawniają pięć głównych emocji (od lewej): smutek, radość, gniew, strach i zaskoczenie.Paul Ekman Nic do ukrycia: Niektóre systemy emocjonalnej SI opierają się na badaniach psychologa Paula Ekmana, który dowodzi, że wyrazy mimiczne mają charakter uniwersalny i ujawniają pięć głównych emocji (od lewej): smutek, radość, gniew, strach i zaskoczenie.
Algorytmy rozpoznają motywacje i nastawienie ludzi, ale dziedziczą po ich twórcach uprzedzenia rasowe, etniczne, płciowe i kulturowe.

W lutym 2020 roku w Liverpoolu uczestnicy konferencji poświęconej raczej mało spektakularnemu tematowi zamówień publicznych krążyli po towarzyszącej wydarzeniu wystawie, zatrzymując się przy niektórych prezentacjach, a inne omijając. Ich zachowania były pilnie obserwowane przez 24 kamery dyskretnie rozstawione w sali wystawowej. Śledziły kroki i postawę każdej z osób oraz nagrywały zmiany jej mimiki, rejestrując ruchy mięśni twarzy z szybkością od 5 do 10 klatek na sekundę. Obrazy trafiały do systemu komputerowego, w którym algorytmy sztucznej inteligencji oceniały płeć i wiek każdej osoby oraz analizowały jej wyraz twarzy, szukając oznak „zadowolenia” i „zaangażowania”.

Świat Nauki 1.2022 (300365) z dnia 01.01.2022; Technika; s. 54
Oryginalny tytuł tekstu: "Inwigilacja emocji"
Reklama