Ilustracja Thomas Fuchs
Technologia

Zielony wodór

Wydaje się, że technologia wytwarzania wodoru bezpośrednio dzięki energii słonecznej jest już w zasięgu ręki

Wodór wykorzystuje się obecnie przede wszystkim do uszlachetniania surowej ropy oraz do syntezy amoniaku, kluczowego półproduktu używanego do wytwarzania nawozów sztucznych na potrzeby współczesnego rolnictwa. Atrakcyjną perspektywą byłoby zastosowanie wodoru jako paliwa do wytwarzania „czystej” energii elektrycznej oraz napędu pojazdów wyposażonych w ekologiczne ogniwa paliwowe. Niestety, na razie główna metoda otrzymywania wodoru, która polega na ogrzewaniu gazu ziemnego z parą wodną, jest źródłem emisji gazów cieplarnianych i powoduje jeszcze inne problemy środowiskowe.

Świat Nauki 6.2017 (300310) z dnia 01.06.2017; Skaner; s. 13
Reklama