Nowe stereotypy

Nowe stereotypy

„Interwencje” Michela Houellebecqa są zbiorem jego esejów, recenzji i wywiadów publikowanych w prasie. Poznajemy więc pisarza jako komentatora zjawisk społecznych: konfliktu z islamem, feminizmu, konsumpcjonizmu, literatury współczesnej i innych artefaktów kulturowych.

Kto czytał prozę Francuza, ten zna ów ton – bezkompromisowy, ironiczny, zgryźliwy. Można tu zresztą przyłapać pisarza na niekonsekwencji. W eseju „Kilka uwag o zamęcie” Houellebecq pisze o obowiązującym we współczesnej kulturze tonie: „Masowe wprowadzenie do przedstawienia odniesień, szyderstwa, przymrużenia oka i żartu szybko zniszczyło wszelką działalność artystyczną i filozoficzną, przekształcając je w powszechną retorykę”.

Wiedza i Życie 4/2017 (988) z dnia 01.04.2017; Książki. Recenzje; s. 74
Reklama