materiały prasowe
ukryte

Sygnały podprogowe

Leonard Mlodinow, fizyk i popularyzator nauki, zajął się zagadnieniem spoza swojej dziedziny: okazuje się, że gros naszych zachowań zawdzięczamy decyzjom mózgu powstającym poza naszą świadomością. Pół wieku temu byłoby to bluźnierstwo naukowe; od kilkunastu lat rzecz stała się tematem badań, co doprowadziło do powstania neuronauki. Jej podstawowym narzędziem jest funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy, który pozwala obserwować pracę mózgu podczas podejmowania różnych życiowych decyzji.

„Nieświadomość wpływa na wszystkie świadome doświadczenia, jakie mamy w kontaktach ze światem: określa, jak postrzegamy siebie i innych, definiuje znaczenia przypisywane codziennym wydarzeniom, umożliwia wydawanie błyskawicznych osądów i podejmowanie instynktownych decyzji, co często przesądza o życiu lub śmierci”.

Wiedza i Życie 10/2016 (982) z dnia 01.10.2016; Książki. Recenzje; s. 75
Reklama