Truchtem po Rzymie AD 95

Truchtem po Rzymie AD 95

Pomysł na książkę dla młodzieży (i nie tylko) jest fajny. Czytelnik wsiada do wehikułu czasu i cofa się w przeszłość, odwiedzając rządzony przez cesarza Domicjana Rzym. „Turysta” dostaje broszurkę z ogólnymi informacjami na temat miasta, które ma zwiedzać, a potem, już „na piechotę” może kręcić się po Rzymie z pomocnikiem w ręku. W poukładanej tematycznie opowieści od czasu do czasu zabiera głos dwoje miejscowych – wyzwoleniec jego cesarskiej mości Tytus oraz zamożna utrzymanka Hortensja, którzy zarzucają nas bardziej szczegółowymi informacjami: a to jak wygląda letnia rezydencja cesarza (Tytus), a to jak „wczesać się” na ucztę u arystokraty (Hortensja), na co chorowali władcy (Tytus) albo jak być kobietą i przetrwać w Rzymie (Hortensja).

Wiedza i Życie 8/2022 (1052) z dnia 01.08.2022; Książki. Recenzje; s. 77
Reklama