Żołnierze przyszłości

Żołnierze przyszłości

Czasy są niespokojne, tuż za naszą granicą trwa od kilku miesięcy krwawa wojna. Jest to wojna konwencjonalna, toczona przez zwykłych żołnierzy przy pomocy zwykłego (w większości) sprzętu. I właśnie teraz pojawiła się dająca do myślenia, niezwykła książka. Autor jest politologiem, zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, głównie dotyczącymi USA. Ale jego publikacje popularne dotyczą nowych technologii wojskowych, przyszłości wojny i sztuki wojennej.

Książka opowiada o tym, jak przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki, technologii i inżynierii można uczynić z żołnierza jeszcze lepszą maszynę do zabijania.

Wiedza i Życie 9/2022 (1053) z dnia 01.09.2022; Książki. Recenzje; s. 78
Reklama