Aktywność mózgu (czerwone, zielone i niebieskie plamy) osoby bez dysleksji (górna część ryciny) oraz dyslektyka (dolna). U ludzi bez dysleksji aktywniejsza jest lewa półkula, a u dyslektyka prawa. Aktywność mózgu (czerwone, zielone i niebieskie plamy) osoby bez dysleksji (górna część ryciny) oraz dyslektyka (dolna). U ludzi bez dysleksji aktywniejsza jest lewa półkula, a u dyslektyka prawa. Alila Medical Media / Shutterstock
Zdrowie

Brzemię dysleksji

Zeszyt piątkowej trzecioklasistki z dysleksją. Gubienie liter, kłopoty ze zmiękczeniami, nieprawidłowa pisownia samogłosek nosowych.Olga Orzyłowska-Śliwńska/Wiedza i Życie Zeszyt piątkowej trzecioklasistki z dysleksją. Gubienie liter, kłopoty ze zmiękczeniami, nieprawidłowa pisownia samogłosek nosowych.
Dysleksja nie jest chorobą, lecz specyficznym zaburzeniem rozwojowym, które utrudnia naukę czytania i pisania. Poziom inteligencji u osób nią dotkniętych utrzymuje się w normie lub jest wręcz ponadprzeciętny. Co zatem dzieje się w mózgu dyslektyka?

Naukowcy twierdzą, że zaburzenie to wynika z powstawania drobnych uszkodzeń lub zmian w mózgowiu (mózgu i móżdżku) podczas rozwoju płodowego bądź w czasie niewłaściwie przebiegającej akcji porodowej, gdy organizm dziecka jest niedotleniony. Duże ryzyko niosą także poród przedwczesny (dziecko jest jeszcze niedojrzałe do prawidłowego oddychania), zatrucie ciążowe lub infekcje w obrębie centralnego układu nerwowego. U dyslektyków zaburzenia czynności mózgu są jednak na tyle niegroźne, że pozwalają na prawidłowy wzrost i rozwój młodego organizmu.

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Medycyna; s. 48
Reklama