Pestycyd DDT powszechnie stosowany w USA w połowie XX wieku został zakazany w 1972 roku. Pestycyd DDT powszechnie stosowany w USA w połowie XX wieku został zakazany w 1972 roku. Bettmann / Getty Images
Zdrowie

Zdrowie: Cień DDT kładzie się wielu pokoleniach

Koszty zdrowotne wykorzystania tego środka owadobójczego rozpoznaje się nawet u wnuków kobiet, która miały z nim kontakt.

Silny środek owadobójczy, jakim jest DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), ogłoszony w latach 50. cudownym preparatem, dawał nadzieję uwolnienia ludzi od malarii, tyfusu i innych chorób przenoszonych przez owady. Producenci promowali go jako „dobrodziejstwo całej ludzkości”, reklamy krzyczały, że „DDT jest dla mnie dobry!”. Zanim biolożka Rachel Carson i inni naukowcy wszczęli alarm w związku z jego wpływem na ludzi i dziką przyrodę, Amerykanie rozpylili już ponad 1,35 mld ton tego insektycydu – ponad 3,5 kg na osobę – na pola, trawniki, zwierzęta domowe i własne domy.

Świat Nauki 8.2021 (300360) z dnia 01.08.2021; Skaner; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Cień DDT kładzie się wielu pokoleniach"