Skrawek ludzkiego mózgu do obserwacji mikroskopowej. Skrawek ludzkiego mózgu do obserwacji mikroskopowej. Shutterstock
Zdrowie

Mózg: jak reaguje na COVID-19

Nawet łagodne infekcje koronawirusem nie są obojętne dla kory mózgowej.

Wstępne, lecz przeprowadzone na dużej grupie ludzi badania sugerują, że zakażenie wirusem COVID-19 może mieć długotrwałe konsekwencje dla pracy mózgu. Na razie nie jest jasne, czy te niekorzystne efekty są przemijające, czy też trwałe. Autorami badań są neurobiolodzy z Oksfordu. Skorzystali oni z tworzonej od 2014 r. w Wielkiej Brytanii bazy skanów mózgów ludzi. Do wybuchu pandemii umieszczono w niej dane dotyczące 45 tys. osób. Naukowcy przeanalizowali skany, a następnie jeszcze raz zaprosili do siebie te osoby z grupy bazowej, u których zdiagnozowano COVID-19.

Wiedza i Życie 11/2021 (1043) z dnia 01.11.2021; Sygnały; s. 11