Shutterstock
Zdrowie

Czy istnieją ludzkie feromony?

Nawet pobieżne przejrzenie reklam w sieci pokazuje, że ludzkie feromony to rzecz pewna. Można kupić rozmaite perfumy, które ponoć mają je w składzie czy wręcz ich koncentraty. Kłopot w tym, że na razie istnienie tych związków nie zostało jednoznacznie udowodnione.

Zacznijmy jednak od początku. Potrafimy wykazać istnienie i działanie feromonów u owadów i małych kręgowców oraz u roślin. Jest to grupa różnorodnych chemicznie związków, mających znaczenie komunikacyjne, ostrzegające, odstraszające, ale służących też do znaczenia terenu i przede wszystkim przyciągania partnerów seksualnych. Ich działanie jest do pewnego stopnia zbliżone do hormonów, ale podczas gdy hormony pracują wewnątrz organizmu, feromony są wydzielane na zewnątrz. Sytuację komplikuje fakt, że zazwyczaj mamy tutaj do czynienia ze złożoną mieszaniną związków, co utrudnia analizę tego z nich, który pełni konkretną funkcję w procesie komunikacji chemicznej.

Wiedza i Życie 5/2022 (1049) z dnia 01.05.2022; Obalamy mity medyczne; s. 2
Reklama