Shutterstock
Zdrowie

Cerowanie serc

Stephanie Fae Beauclair, 12-dniowej dziewczynce z wadą serca, przeszczepiono w 1984 r. narząd pawiana.AFP/EAST NEWS Stephanie Fae Beauclair, 12-dniowej dziewczynce z wadą serca, przeszczepiono w 1984 r. narząd pawiana.
W życiu płodowym nie zawsze wszystko przebiega pomyślnie, a największym ryzykiem wad wrodzonych obarczone jest serce. Jak na to odpowiada współczesna medycyna?

Czternastego października 1984 r. w Kalifornii przyszła na świat (przed spodziewanym terminem) Stephanie Fae Beauclair. Dziewczynka urodziła się z wadą serca, której w tamtych czasach nie potrafiono operować. Niedorozwój lewej komory oraz zamknięcie zastawek mitralnej i aortalnej upośledzały wysycenie krwi tlenem, więc rokowania były jak najgorsze. Dzieci z taką wadą – zwaną zespołem hipoplazji lewego serca – nieuchronnie czekał zgon. Ale los Stephanie, którą opinia publiczna poznała jako Małą Fae, potoczył się nieco inaczej, choć również niestety zakończył się tragicznie.

Wiedza i Życie 6/2023 (1062) z dnia 01.06.2023; Medycyna; s. 26
Reklama