Ilustracja Jovana Mugosa
Zdrowie

Bystrość umysłu w podeszłym wieku

Nabywanie nowych umiejętności jest korzystne dla struktur poznawczych

Procesy uczenia się i myślenia u większości dorosłych utrzymują się na stałym poziomie do 30 roku życia. Potem ich intensywność maleje i wyniki testów poznawczych, dotyczących czasu reakcji, czyli szybkości myślenia, okazują się nieco gorsze. Ten spadek staje się bardziej widoczny u 60-latków.

Zmiany te często przypisywane są procesowi starzenia. Mogą jednak być też czymś w rodzaju „letniej zjeżdżalni” (czasowa utrata wiedzy i umiejętności), której niektórzy uczniowie doświadczają podczas wakacji.

Świat Nauki 11.2023 (300387) z dnia 01.11.2023; Siła myśli; s. 17
Reklama