Ilustracja Jay Bendt
Zdrowie

Aby ilość przeszła w jakość

Lata przeżyte w zdrowiu mogą być ważniejsze od samej długości życia. Biologia starzenia daje pewne wskazówki

W ciągu ostatniego stulecia średnia oczekiwana długość życia w krajach rozwiniętych wzrosła o 30 lat, od około 50 do 80. Szczepionki, warunki sanitarne, antybiotyki i postęp w innych dziedzinach pozwalają ludziom przeżywać choroby zakaźne, z powodu których kiedyś umierali jeszcze w dzieciństwie. Należy przy tym zaznaczyć, że USA okres ten skrócił się o niemal trzy lata w okresie pandemii COVID, co potwierdza, że infekcje skracają życie.

Dłuższy czas życia to sukces w dziedzinie zdrowia publicznego.

Świat Nauki 12.2023 (300388) z dnia 01.12.2023; Zdrowie; s. 19
Reklama