Peter K. Afriyie
Zdrowie

Bez tchu

Brudne powietrze szkodzi zdrowiu na wiele zaskakujących sposobów

Zanieczyszczenie powietrza to jedno z głównych na świecie zagrożeń dla zdrowia publicznego. Zmniejsza oczekiwaną długość życia skuteczniej od alkoholu, chronicznego niedożywienia i palenia tytoniu. Według najnowszych badań pył zawieszony PM2,5 emitowany przez samochody, zakłady przemysłowe, kuchenki opalane drewnem, a także przez pożary – jest w skali globu przyczyną 9 mln przedwczesnych zgonów rocznie. Najgorsza sytuacja panuje w Azji Południowej.

Cząsteczki pyłu PM2,5 są tak małe, że przenikają do naczyń krwionośnych i gromadzą się w płucach, przyczyniając się do wielu schorzeń układu oddechowego, na przykład astmy.

Świat Nauki 2.2024 (300390) z dnia 01.02.2024; Skaner; s. 13
Reklama