Pomnik Krzysztofa Kolumba. Pomnik Krzysztofa Kolumba. Shutterstock
Zdrowie

Kiła pochodzi z Ameryk, ale nie zawsze była chorobą weneryczną

Analiza fragmentów DNA pochodzących sprzed ok. 2 tys. lat potwierdza hipotezę zakładającą pozaeuropejskie pochodzenie krętkowych infekcji.

Pochodzenie chorób krętkowych (np. kiły) przez długi czas było owiane tajemnicą. Nagły wybuch epidemii tych schorzeń w XV-wiecznej Europie sugerował, że infekcja przybyła z Ameryk – wraz z podróżnikami wracającymi z wypraw Kolumba. Brakowało jednak przekonujących dowodów, które potwierdziłyby istnienie treponematoz (od: Treponema – nazwa rodzajowa krętków) u mieszkańców Nowego Świata jeszcze przed tym, jak doszło do ich kontaktu z kolonizatorami. Międzynarodowy zespół uczonych uważa, że opublikowane przez niego na łamach „Nature” dane mogą być rozstrzygające.

Reklama