Z komórek macierzystych szpiku kostnego (HSC) powstają wszystkie rodzaje komórek krwi. Na zdj. HSC widziana w skaningowym mikroskopie elektronowym. Z komórek macierzystych szpiku kostnego (HSC) powstają wszystkie rodzaje komórek krwi. Na zdj. HSC widziana w skaningowym mikroskopie elektronowym. SPL / Indigo
Zdrowie

Niebezpieczny przeszczep

Czy alzheimerem można się zarazić?

Do tej pory uważano, że to niemożliwe. Choć dokładne przyczyny choroby pozostają nieznane, zgodnie z obecnie obowiązującym dogmatem stoją za nią dwa szkodliwe białka: beta-amyloid oraz tau. Ich złogi pojawiające się w mózgu inicjują proces neurodegeneracyjny, prowadzący do problemów z pamięcią i zaburzeń behawioralnych. Ryzyko choroby wzrasta wraz z wiekiem – według statystyk rozwinie się ona u jednej na 14 osób w wieku powyżej 65 lat i jednej na 6 powyżej 80 lat. Alzheimer, choć stosunkowo rzadko, może mieć także podłoże genetyczne.

Wiedza i Życie 5/2024 (1073) z dnia 01.05.2024; Sygnały; s. 5
Reklama