Ilustracja Thomas Fuchs
Zdrowie

Sercowa zmiana

Przeszczepione nowym sposobem zastawki rosną wraz z niemowlęcymi biorcami

Dzieci, które przyszły na świat z wadą zastawki serca, często potrzebują operacji, podczas której otrzymają zastawkę pobraną ze zwłok. Ponieważ jednak taka zastawka jest martwa i nie rośnie, dziecko musi co jakiś czas przechodzić kolejne operacje, aby otrzymać większe zastawki – co pogarsza rokowania. Nowa procedura medyczna określana jako częściowy przeszczep serca umożliwia transplantację żywej zastawki wraz z naczyniami krwionośnymi, która będzie rosła razem z dzieckiem.

Świat Nauki 6.2024 (300394) z dnia 01.06.2024; Skaner; s. 16
Reklama