Shutterstock
Zdrowie

Od nadnaturalnych zdolności myszy do terapii głuchoty u ludzi

Jak u gryzoni, które żadnych ubytków słuchu jeszcze nie mają, wpływa neurotrofina? Z myślą o leczeniu pacjentów laryngologicznych sprawdził to międzynarodowy zespół badaczy.

Wyniki opublikowane na łamach „PLOS Biology” mogą zmienić sposób, w jaki postrzegane są i leczone niektóre problemy ze słuchem. Na razie uczonym udało się poprawić go tylko u myszy, ale uzyskane przez nich wyniki mogą być istotne w rozwijaniu terapii głuchoty u ludzi. Są także ważne poznawczo, ponieważ wspierają hipotezę dotyczącą tzw. ukrytej utraty słuchu. Nazwa ta opisuje sytuację, w której osoba wypada normalnie w typowych testach diagnostycznych, ma jednak stopniowo narastające problemy ze zrozumieniem mowy.

Reklama