Opinie

Listy czytelników

Szanowna Redakcjo,

jak zawsze z wielką przyjemnością przeczytałem sierpniowy numer „Wiedzy i Życia”. Zainteresował mnie szczególnie fragment artykułu Pawła Franczaka „Korona cierniowa w głowie”, traktujący o tajemnicy świadomości. Autor opisuje badania dr. Christofa Kocha i jego tezę o zlokalizowaniu siedziby świadomości. Jako argument (dowód?) za pomysłem umiejscowienia jej w przedmurzu został przytoczony opis badania, jakie przeprowadził Mohamad Koubeissi na osobie chorej na padaczkę, podczas którego stymulacja odpowiednio dobranym bodźcem elektrycznym fragmentów przedmurza spowodowała, że „pacjentka przestała czytać, jej wzrok się rozmył, a oddech zwolnił”.

Wiedza i Życie 10/2017 (994) z dnia 01.10.2017; Listy czytelników; s. 80