Wiedza i Życie
Opinie

Listy czytelników

Szanowna Redakcjo!

W bardzo ciekawym artykule prof. Jacka Tyczkowskiego „Nanotechnolodzy mimo woli” („WiŻ” 5/2017) zafrapowała mnie informacja, że nitrogliceryna tworzy co najmniej siedem izomerów. W standardowym spojrzeniu na triazotan glicerolu można spodziewać się różnych konformerów i struktur mezomerycznych, nie bardzo jednak widzę w nim miejsce na trwałe izomery zgodne z klasyczną definicją tego terminu. Jako cząsteczka symetryczna nie tworzy też on stereoizomerów.

Wiedza i Życie 7/2017 (991) z dnia 01.07.2017; Listy czytelników; s. 80