Opinie

Wirus niszczący mózg

Ostatnio sporo słyszymy o szalejącym w Brazylii wirusie Zika i o ponadpięciokrotnym wzroście w tym kraju liczby przypadków małogłowia (mikrocefalii) u noworodków, charakteryzującego się zmniejszonymi rozmiarami czaszki i zmniejszoną objętością mózgu. Nie wiadomo, jakie zmiany miałyby zachodzić w mózgu pod wpływem tego patogenu. Nie ustalono też, jak działają inne wirusy mogące doprowadzić do takich deformacji, czyli np. cytomegalowirus, niekiedy śmiertelny dla płodu. Mikrocefalia może się tutaj pojawić w prawie 40% wrodzonych zakażeń.

Wiedza i Życie 4/2016 (976) z dnia 01.04.2016; Słowo od redakcji; s. 2