1921: Maszyny do załadunku i rozładunku wraz z ciężarówkami tworzą wydajny system transportowy. 1921: Maszyny do załadunku i rozładunku wraz z ciężarówkami tworzą wydajny system transportowy. Scientific American, Tom CXXIV, Nr 2; 8 stycznia 1921
Strona główna

Z archiwum Scientific American

Styczeń

1971

Antyewolucja ewoluuje

„W ostatnich miesiącach nauczanie ewolucji stało się obiektem ataku w wielu stanach. Renesans fundamentalizmu w biologii przybiera dziś trochę inną formę: już nie teolodzy, ale naukowcy przeciwstawiają się obecnym teoriom o pochodzeniu życia i różnorodności gatunków. Przewodzi temu ruchowi Creation Research Society, którego członkowie występują przed komisjami do spraw edukacji i podręczników w Kalifornii, Teksasie, Arkansas i Tennessee.

Świat Nauki 1.2021 (300353) z dnia 01.01.2021; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama