Strona główna

Drodzy Czytelnicy!

Wzrost cen rujnuje nasze budżety i wygląda na to, że sytuacja nieprędko się ustabilizuje. Budzi to mocny niepokój, bo pamiętamy jeszcze inflację z lat 90., kiedy za oszczędności gromadzone latami można było kupić jedynie coś małego, np. magnetofon. Inflacja dokuczyła zresztą wielu państwom na przestrzeni dziejów, a wywoływały ją rozmaite czynniki: pandemie, wojny, nadmierna emisja pieniądza czy rozrzutność władców. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie u nas do takiej sytuacji, że ceny będą podawane w milionach, a stosy bezużytecznych banknotów posłużą już tylko dzieciom do zabawy. Artykuł na ten temat zamieściliśmy na s. 36.

Wiedza i Życie 11/2022 (1055) z dnia 01.11.2022; Słowo od redakcji; s. 2