Marzec 1873: Niemiecki jezuita narysował zastanawiające Słońce: „Publikujemy miedzioryt oparty na dokonanych [w 1636 roku] obserwacjach spisanych po łacinie przez zakonnika Athanasiusa Kirchera. Na grafice widać ciemne plamy i pochodnie fotosferyczne; pokazano także bieguny i równik. Na największą uwagę zasługują jednak protuberancje. Kircher pokazał je ponad 200 lat przed wynalezieniem instrumentów, które pozwoliły jednoznacznie potwierdzić ich występowanie.” Marzec 1873: Niemiecki jezuita narysował zastanawiające Słońce: „Publikujemy miedzioryt oparty na dokonanych [w 1636 roku] obserwacjach spisanych po łacinie przez zakonnika Athanasiusa Kirchera. Na grafice widać ciemne plamy i pochodnie fotosferyczne; pokazano także bieguny i równik. Na największą uwagę zasługują jednak protuberancje. Kircher pokazał je ponad 200 lat przed wynalezieniem instrumentów, które pozwoliły jednoznacznie potwierdzić ich występowanie.” „Scientific American”, Tom XXVIII, Nr 13; 29 marca 1873.
Strona główna

Z archiwum Scientific American

1973 1973
Marzec

1973

Osiem miliardów ludzi

„Ludzka populacja liczy obecnie 3,6 mld. Ekstrapolacja demograficznych trendów plasujących się między dwiema skrajnymi prognozami wskazuje, że do roku 2100 będzie nas około 8,4 mld.”

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że 15 listopada 2022 liczba ludzi na świecie osiągnęła 8 mld. Przewiduje się, że do 2037 będzie to już 9 mld.

Orzeczenie w sprawie Roe versus Wade

„W USA aborcja będzie od tej pory regulowana z wykorzystaniem standardów i praktyk medycznych, a nie zasad społeczno-religjinych egzekwowanych środkami prawa karnego.

Świat Nauki 3.2023 (300379) z dnia 01.03.2023; Z archiwum Scientific American; s. 80
Reklama