Marek Penszko
Strona główna

J23 i inne czyli o liczbach jedynkowych

Wikipedia
Zagadka numeru.

Liczby całkowite dodatnie złożone z jednakowych cyfr nie stanowią w matematyce odrębnej, specyficznej grupy, jak choćby liczby pierwsze, doskonałe lub Fibonacciego. Ciąg takich liczb, zwanych monocyfrowymi lub częściej z angielska repdigitami, zaczyna się kompletem cyfr od 1 do 9, po których następują komplety duetów (od 11 do 99), tercetów (od 111 do 999), kwartetów (od 1111 do 9999) itd.

Niektóre z nich są dobrze znane w kontekście niematematycznym, jak choćby 666 – biblijna apokaliptyczna liczba Bestii, 44 – liczba mickiewiczowska z „Dziadów”, 22 – w tytule głośnej powieści Josepha Hellera „Paragraf 22”, 777 – typ Boeinga, czy 999 – numer telefonu pogotowia ratunkowego.

Świat Nauki 9.2023 (300385) z dnia 01.09.2023; Umysł giętki; s. 76
Reklama