Wskaźniki liczby samobójstw w poszczególnych krajach są zazwyczaj powiązane z ich indeksem socjodemograficznym (Socio-Demographic Index, SDI. Jest to wskaźnik rozwoju danego kraju wyliczany na podstawie średniego dochodu, średniego poziomu wykształcenia oraz dzietności. Opierając się na wskaźniku SDI Indii, badacze stwierdzili, że liczba samobójstw wśród kobiet jest trzykrotnie wyższa, niż można się było spodziewać. Na dodatek, o ile zwykle liczba przypadków samobójstw wśród kobiet rośnie w starszych grupach wiekowych, o tyle wśród Hindusek wskaźnik ten jest wyższy dla kobiet między 15 a 49 rokiem życia. Wykresy pozwalają porównać liczbę samobójstw w różnych grupach wiekowych w krajach z identycznym wskaźnikiem SDI jak Indie. W celu uniknięcia ewentualnych statystycznych anomalii wykluczono kraje, których populacja jest mniejsza niż 5 mln. Wskaźniki liczby samobójstw w poszczególnych krajach są zazwyczaj powiązane z ich indeksem socjodemograficznym (Socio-Demographic Index, SDI. Jest to wskaźnik rozwoju danego kraju wyliczany na podstawie średniego dochodu, średniego poziomu wykształcenia oraz dzietności. Opierając się na wskaźniku SDI Indii, badacze stwierdzili, że liczba samobójstw wśród kobiet jest trzykrotnie wyższa, niż można się było spodziewać. Na dodatek, o ile zwykle liczba przypadków samobójstw wśród kobiet rośnie w starszych grupach wiekowych, o tyle wśród Hindusek wskaźnik ten jest wyższy dla kobiet między 15 a 49 rokiem życia. Wykresy pozwalają porównać liczbę samobójstw w różnych grupach wiekowych w krajach z identycznym wskaźnikiem SDI jak Indie. W celu uniknięcia ewentualnych statystycznych anomalii wykluczono kraje, których populacja jest mniejsza niż 5 mln. Źródło: Global Health Data Exchange, Grafika Amanda Montañez
Człowiek

Ponad jedna trzecia samobójczyń to Hinduski

Ten niepokojąco wysoki wskaźnik może być spowodowany rozdźwiękiem pomiędzy ambicjami kobiet a społeczną akceptacją tych aspiracji

Liczba kobiet w Indiach, które decydują się targnąć na swoje życie, rośnie w zastraszającym tempie. Badania opublikowane w październikowym numerze czasopisma Lancet Public Health dowodzą, że w roku 2016 Hinduski stanowiły ponad 36% wszystkich samobójczyń na świecie, choć ich liczba stanowi mniej niż 18% globalnej populacji kobiet. Samobójstwo jest główną przyczyną śmierci Hindusek w wieku 15–29 lat – na 100 tys. mieszkanek Indii w tym przedziale wiekowym od 26 do 33 decyduje się odebrać sobie życie.

Świat Nauki 2.2019 (300330) z dnia 01.02.2019; Skaner; s. 12
Reklama