Shutterstock
Człowiek

Źródła moralności

Skąd się bierze moralność? Jakie znaczenie ma tu wiara? Czy media i komunikacja elektroniczna ułatwiają manipulacje postawami moralnymi?

Emocje związane z moralną oceną polityki, konfliktów zbrojnych i problemów społecznych wyprowadzają tłumy na ulice. Nicolo Machiavelli twierdził, że dla sprawujących władzę moralność nie ma znaczenia. Istotna jest jedynie trwałość władzy oraz wizerunek rządzącego w oczach poddanych – cel uświęca wszelkie paskudne środki. Badania psychologów i neurobiologów nad moralnością zwykłych ludzi mogą zmienić jej pojmowanie i dostarczyć wiedzy użytecznej w obronie wartości humanistycznych, demokracji i wolności.

Wiedza i Życie 6/2022 (1050) z dnia 01.06.2022; Społeczeństwo; s. 56
Reklama