Shutterstock
Człowiek

Psychodeliki łagodzą lęk przed śmiercią

Substancje halucynogenne pozostawiają w ludziach podobne wrażenia jak śmierć kliniczna, a oba doświadczenia przywracają sens życia.

Naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine przeprowadzili bardzo ciekawe badanie, które dotyczy zjawisk na obrzeżach „twardej” nauki. Zainteresowało ich porównanie doświadczenia z pogranicza śmierci – np. będących udziałem osób, które znalazły się w stanie śmierci klinicznej – z oddziaływaniem substancji halucynogennych.

Badacze przeprowadzili wywiady z prawie 3200 osobami (mieszkającymi w USA), które dzieliły się na dwie duże grupy: ludzi z doświadczeniem bliskim śmieci, ale nie mających styczności z narkotykami, oraz osób stosujących okazjonalnie jeden z następujących środków halucynogennych: LSD, psylocybinę (zawartą np. w grzybkach halucynogennych), ayahuascę (rytualny psychodelik sporządzany z roślin przez południowoamerykańskich Indian) oraz N,N-dimetylotryptaminę.

Okazało się, że znalezienie się na krawędzi śmierci i związane z tym wrażenia bardzo przypominają doświadczenia po przyjęciu psychodelików. Obydwie grupy raportowały, że przeżycia miały charakter „mistyczny” czy „duchowy”, przy czym osoby, których życie było zagrożone, uznały ten właśnie moment za swoje najważniejsze doświadczenie kiedykolwiek.

Najbardziej uderzającym wynikiem wyłaniającym się ankiet jest natomiast zgodność większości uczestników badania (90 proc.), że ich przeżycia spowodowały spadek lęku śmiercią i umieraniem. Zmienił się ich stosunek do własnego zgonu, odejścia innych osób i wzrosło zaciekawienie samym zjawiskiem śmierci.

Większość badanych oceniła też stan po wzięciu narkotyków oraz znalezienie się blisko własnej śmierci jako jedno z „pięciu najbardziej znaczących osobiście i duchowo doświadczeń w całym życiu”. Wielu wskazało również na utrzymującą się pozytywną zmianę samopoczucia i wiary w sens życia.

Amerykańscy naukowcy piszą w podsumowaniu swojej publikacji, która ukazała się na łamach „PLOS ONE”, że warto wziąć pod uwagę medyczne zastosowanie substancji halucynogennych u osób z wysokim lękiem przed śmiercią.