Patrick Schmidt podczas wykonywania narzędzi kamiennych podobnych do tych z Afryki sprzed 60– 65 tys. lat. Patrick Schmidt podczas wykonywania narzędzi kamiennych podobnych do tych z Afryki sprzed 60– 65 tys. lat. Gregor Bader
Człowiek

Inżynierowie materiałowi z jaskiń

Nasi paleolityczni przodkowie badali jakość surowca skalnego, zanim wykonali z niego narzędzia.

Najstarsze narzędzia kamienne liczą ponad 2 mln lat. Z żadnego innego surowca nie korzystaliśmy tak długo jak z materiału skalnego. A przecież różnił się on wieloma cechami, m.in. twardością, strukturą wewnętrzną i łupliwością. Z czasem nasi przodkowie nauczyli się obrabiać na własne potrzeby kamienie różnego rodzaju. Jedne nadawały się lepiej do zabijania zwierząt, inne do cięcia skór i mięsa, kolejne do wykopywania korzeni i bulw, a jeszcze inne do rozłupywania twardych skorupek orzechów.

Archeolog Patrick Schmidt z Universität Tübingen na łamach „PNAS” przedstawia dowody, że 60–65 tys.

Wiedza i Życie 4/2024 (1072) z dnia 01.04.2024; Sygnały; s. 5
Reklama