Apolemia jest kolonią genetycznie identycznych osobników (zooidów, które nie mogą przetrwać samodzielnie; każdy ma swoją rolę w kolonii) tworzących coś na kształt długiej wstęgi. Apolemia jest kolonią genetycznie identycznych osobników (zooidów, które nie mogą przetrwać samodzielnie; każdy ma swoją rolę w kolonii) tworzących coś na kształt długiej wstęgi. Schmidt Ocean Institute
Opinie

Nauka w roku zarazy

W ubiegłym pandemicznym roku śledzenie postępów w badaniach naukowych przez pospolitych czytelników prasy popularnej, słuchaczy radia czy telewidzów było poważnie utrudnione przez fakt, że środki masowego przekazu zdominowały, wypierając mniej dramatyczne doniesienia naukowe, informacje dotyczące postępów epidemii i działań zmierzających do jej zahamowania. Dziś, kiedy w niektórych krajach widać już na końcu covidowego tunelu światełko, warto powrócić do roku 2020 i przypomnieć co ciekawsze odkrycia naukowe, jakie przyniósł.

Wiedza i Życie 5/2021 (1037) z dnia 28.04.2021; Chichot zza wielkiej wody; s. 3
Reklama