Opinie

O drzewie i drewnie

Może drewno – paradoksalnie – było od drzewa nawet wcześniejsze, bo nasi konkretni i pragmatyczni przodkowie patrzyli na drzewa jako na potencjalny materiał opałowy lub budowlany – i w drzewach drewno widzieli. Praindoeuropejski rdzeń dru- dał prasłowiańskie drvo i w liczbie mnogiej drva, skąd nasze tylko mnogie drwa wprost pochodzą. Kiedyś (od czternastego do szesnastego wieku) także tak mówiono na drzewa, jeszcze rosnące, ale już na opał i na budulec się nadające.

Wiedza i Życie 2/2017 (986) z dnia 01.02.2017; Na końcu języka; s. 70
Reklama