Opinie

Listy czytelników

Szanowni Państwo!

Piszę tę wiadomość odnośnie artykułu pt. „Jądro ciemności”, który ukazał się w styczniowym numerze „Wiedzy i Życia”. W artykule tym pada stwierdzenie: „Pod wpływem grawitacji i zwykle jakiegoś zewnętrznego czynnika – np. fali uderzeniowej...”. Jeśli fala uderzeniowa to fala zmiany ciśnienia cieczy poruszająca się szybciej niż prędkość fali akustycznej w danym środowisku, to czy użycie tego określenia w stosunku do przestrzeni kosmicznej, gdzie średnie ciśnienie jest zaniedbywalnie niskie i bliskie zera, jest prawidłowe?

Wiedza i Życie 5/2016 (977) z dnia 01.05.2016; Listy czytelników; s. 80
Reklama