Opinie

Potworne potwory

Potwory były podobno stworzone już po stworzeniu innych, normalnych istot – dlatego były potworne. Ale może po prostu były potworzone, tworzone niejako po jednym, tak jak stwory były stworzone, utwory utworzone, a wytwory wytworzone. Możemy dodać do tego jeszcze przetworzone przetwory. Wszystkie były jakoś tworzone.

Nasze potwory odpowiadały łacińskim i międzynarodowym, w końcu także i polskim monstrommonstrum było dziwem, cudactwem, stworzonym czy powstałym wskutek gniewu bogów.

Wiedza i Życie 3/2016 (975) z dnia 01.03.2016; Na końcu języka; s. 19
Reklama