Opinie

Chimeryczne obawy

Ludzko-małpia blastocysta.Kunming University of Science and Technology Ludzko-małpia blastocysta.

Przed kilku tygodniami czasopismo „Cell” opublikowało artykuł prof. Juana Carlosa Izspisuy Belmontego z kalifornijskiego Salk Institute i jego chińskich współpracowników, w którym ogłosili oni wyniki pierwszej udanej próby stworzenia człowieczo-małpiej chimery, czyli organizmu składającego się z komórek pochodzących od przedstawicieli różnych gatunków – w tym przypadku człowieka oraz makaka. Od poznawczej wartości tej publikacji ważniejsza stała się moralna i emocjonalna reakcja, jaką wywołała.

Wiedza i Życie 6/2021 (1038) z dnia 25.05.2021; Chichot zza wielkiej wody; s. 3
Reklama