Ilustracja Martin Gee
Opinie

Trzeba uczyć prawdziwej historii

Krytyczna teoria rasy jest ważnym elementem szkolnej edukacji.

W całym kraju urzędy obejmują pochodzący z wyborów politycy wypowiadający się przeciwko krytycznej teorii rasy (CRT, critical race theory) – nurtowi naukowemu badającemu, jak struktury społeczne utrwalają nierówność i niesprawiedliwość rasową. Zwycięscy kandydaci przyciągnęli uwagę wyborców, często atakując i dezawuując CRT, która odgrywa dziś fundamentalną rolę w wyjaśnianiu uczniom przyczyn nierówności rasowych. Kandydaci mówili jednak co innego. Lekcje na temat ludobójstwa rdzennych Amerykanów, segregacji rasowej i systemowego rasizmu zaszkodziłyby dzieciom – argumentowali.

Świat Nauki 3.2022 (300367) z dnia 01.03.2022; Wokół nauki; s. 5
Reklama