Wzór na krowim nosie, tworzony przez podskórne gruczoły, jest unikatowy dla każdego osobnika. Wzór na krowim nosie, tworzony przez podskórne gruczoły, jest unikatowy dla każdego osobnika. Shutterstock
Środowisko

Krowa jaka jest, nie każdy widzi

Mięsna rasa Limousine pochodzi z Francji.Shutterstock Mięsna rasa Limousine pochodzi z Francji.
W ciągu setek lat hodowli powstało wiele ras tego zwierzęcia. Te wcielenia wykraczają poza stereotypowy kanon.

U boku człowieka bydło pojawiło się tysiące lat temu. Do jego udomowienia przyczyniła się przede wszystkim zmiana trybu życia naszych przodków. Zerwali oni z koczowniczymi wędrówkami na rzecz osiadłego trybu życia i wznoszenia wiosek na terenach zasobnych w wodę i pokarm. Ten okres w dziejach ludzkości, który rozpoczął się 9 tys. lat p.n.e., określa się mianem rewolucji neolitycznej. Zaowocowała ona nie tylko powstaniem pierwszych wielkich cywilizacji, ale też rozwojem rolnictwa i hodowli zwierząt.

Wiedza i Życie 4/2022 (1048) z dnia 01.04.2022; Zoologia; s. 28
Oryginalny tytuł tekstu: "Nietypowe oblicza bydła"