Shutterstock
Struktura

Z kalendarza: Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii

Ten dzień obchodzimy w rocznicę powstania w Wielkiej Brytanii Women's Engineering Society – organizacji, która od 1919 r. propaguje kształcenie kobiet w zawodach technicznych. O tym, jakie są proporcje płci w tych dziedzinach w Polsce, mówi raport przygotowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

  • W roku akademickim 2019/2020 na publicznych uczelniach technicznych udział kobiet wynosił 35 proc., choć częściej decydują się one na studia niezwiązane z techniką i technologią.
  • W przypadku uczelni niepublicznych oferujących studia na kierunkach technicznych, w okresie 2015–2020 liczba studentów wzrosła tam o 22 proc., udział kobiet spadł natomiast z 59 proc. do 55 proc.
  • Zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych udział kobiet wśród studentów IT nie przekracza jednej piątej; najniższy (12 proc.) jest na studiach pierwszego stopnia w niepublicznych szkołach wyższych, a najwyższy (23 proc.) – na studiach drugiego stopnia na uczelniach publicznych.
  • W roku akademickim 2019/2020 udział kobiet w szkołach doktorskich z dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych nieznacznie przekraczał jedną trzecią (357 kobiet vs 684 mężczyzn). Podobna sytuacja występowała na inżynieryjno-technicznych studiach doktoranckich (1 707 kobiet i 3 174 mężczyzn).
  • Wśród naukowczyń pracujących na uczelniach technicznych oraz w dziedzinie nauk inżynieryjno- -technicznych wyraźnie zaznacza się pionowa i pozioma segregacja płci. O ile wśród kobiet zatrudnionych na wszystkich uczelniach publicznych udział kobiet wśród kadry w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 46 proc., to biorąc pod uwagę tylko uczelnie techniczne, wskaźnik ten spada do 32 proc.. Kobietom jest również trudniej osiągnąć tytuł profesora. Tak zwany indeks szklanego sufitu (glass ceiling index, GCI) pokazuje, jakie szanse mają kobiety na osiągnięcie najwyższej pozycji w hierarchii akademickiej – 1 oznacza równość płci, a im wyższa wartość wskaźnika, tym trudniejsza sytuacja kobiet. Podczas gdy na wszystkich uczelniach publicznych w roku akademickim 2019/2020 indeks szklanego sufitu wyniósł 1,76, to na uczelniach technicznych osiągnął poziom 2. Jeszcze trudniej jest uzyskać tytuł profesorski kobietom zatrudnionym na uczelniach niepublicznych o profilu technicznym (GCI = 2,36).

____________________________________________

Cały raport można przeczytać tutaj.

Reklama

Reklama