Ilustracja Montse Galbany
Struktura

Poprawić demokrację

Grafika Jen Christiansen
Komputeryzacja paneli obywatelskich a sprawiedliwość

W roku 1983 ósmą poprawką do konstytucji wprowadzono w Irlandii ustawowy zakaz aborcji, funkcjonujący w tym kraju i tak od ponad wieku. Opinia publiczna w tej sprawie zmieniła się jednak w nowym tysiącleciu i w roku 2016 stało się jasne, że debaty nie da się już uniknąć. Nawet jednak dość postępowi politycy wciąż omijali kontrowersyjny temat, nie chcąc ryzykować utraty poparcia wyborców. Należało znaleźć kogoś godnego zaufania i przekonującego, aby przełamać impas.

Tym kimś okazała się grupa zwykłych ludzi. Poważnie! Parlament irlandzki zwołał panel obywatelski, którego 99 członków wybrano losowo. Selekcji dokonano tak, aby skład panelu był reprezentatywny dla całej populacji, jeśli chodzi o wiek, płeć i miejsce zamieszkania. W ciągu kilku miesięcy w latach 2016–2017 zgromadzenie wysłuchało opinii ekspertów i przeprowadziło dyskusje na temat legalizacji aborcji.

Świat Nauki 12.2022 (300376) z dnia 01.12.2022; Matematyka; s. 56
Reklama