Shutterstock
Zdrowie

AXL, czyli nowa szansa na leczenie raka

Receptor AXL to obiecujący cel terapeutyczny w leczeniu chorób nowotworowych i COVID-19 – stwierdziły naukowczynie z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Przerzutowanie to zdolność komórek nowotworowych do opuszczania guza pierwotnego i rozprzestrzeniania się na inne organy w organizmie. Pomimo znacznego postępu w onkologii w ostatnich dziesięcioleciach, jest ono nadal przyczyną ok. 90 proc. zgonów pacjentów z chorobami nowotworowymi. Drugą ważną przyczyną niepowodzeń terapii onkologicznych jest utrata przez komórki nowotworowe wrażliwości na podawane leki czyli nabycie tzw. lekooporności. W efekcie terapia przeciwnowotworowa przestaje działać, co prowadzi do wznowy choroby nowotworowej i jej progresji.

Zarówno z przerzutowaniem, jak i lekoopornością związana jest AXL – receptorowa kinaza tyrozynowa. (Wiele badań sugeruje także, że jest ona także zaangażowana we wnikanie do komórek wirusów, takich jak Zika czy SARS-CoV-2.) Jednak mimo intensywnego rozwoju inhibitorów aktywności tego receptora jako leków onkologicznych, zaskakująco niewiele wiadomo na temat wewnątrzkomórkowych mechanizmów jego działania.

Naukowcy z Laboratorium Biologii Komórki MIBMiK opisali pierwszy interaktom (zestaw białek oddziałujących) i procesy komórkowe regulowane przez AXL, które wyjaśniają udział tego receptora w progresji nowotworowej i przerzutowaniu. Badania były prowadzone przez dr Darię Zdżalik-Bielecką w grupie prof. Marty Miączyńskiej, przy wsparciu doktorantki Agaty Poświaty i magistrantki Kamili Kozik. W części uczestniczyli naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

– Nasze badania niosą wiele istotnych implikacji – mówi dr Zdżalik-Bielecka. – Przede wszystkim zidentyfikowane białka oddziałujące z AXL stanowią cenną podstawę do dalszych badań podstawowych i translacyjnych w kierunku opracowania skutecznych terapii dla pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, w której występuje nadmierna aktywacja AXL.

Wydaje się także, że AXL stanowi obiecujący cel terapeutyczny w rozwoju leczenia wspomagającego COVID-19.

Wyniki badań zespołu opublikowane zostały w „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” (PNAS).

Archiwum

____________________________________________

źródło i ilustracja: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Reklama

Reklama