Roślinne rewolucje technologiczne

Roślinne rewolucje technologiczne

materiały prasowe

Stefano Mancuso, profesor Uniwersytetu Florenckiego, uważa, że rośliny posiadają swoją „warstwę mentalną”, drzewa bywają wrażliwe, byliny zaś potrafią się uczyć. Książkę włoskiego biologa „Rewolucyjny geniusz roślin” można traktować do pewnego stopnia jako studium z zakresu etologii roślin, co wcale nie jest paradoksem. Rośliny potrafią np. „zapamiętywać” pewne bodźce, co udowadnia Mancuso na przykładzie eksperymentu z mimozą, która jest rośliną niezwykle „ekspresyjną”. Otóż po pewnym czasie, jeśli gwałtowne bodźce (np. wstrząsy) nie przynoszą wymiernych strat, mimoza zaczyna je po prostu ignorować.

Druga warstwa znaczeniowa książki dotyka problematyki zdolności dostosowawczych świata roślin (stanowiących blisko 80% biomasy naszej planety, więc ich sukces ewolucyjny trudno podważać) oraz korzyści, jakie mogą z tego tytułu wynikać dla gatunku Homo sapiens. Nie jest to problem nowy, roślinną zdolnością absorpcji energii słonecznej zachwycał się już przed półwieczem Stanisław Lem (nasze panele słoneczne wciąż są odległe od ich efektywności w tym zakresie). Rośliny zatem są wciąż niedościgłym na razie wzorcem dla naszej energetyki (z powodów wyłuszczonych), robotyki (ze względu na niezwykle efektywny modułowy charakter ich konstrukcji), architektury (budynek ministerstwa rolnictwa Kataru jest wzorowany na konstrukcji kaktusów – m.in. ze względu na technologię kondensacji wilgoci opanowaną przez nie do perfekcji) czy dziedziny badań kosmicznych (nasiona iglicy pospolitej, które mają zdolność do wwiercania się w twardy grunt, stanowią inspirację dla konstruktorów sond kosmicznych eksplorujących ciała niebieskie Układu Słonecznego). Życie społeczne roślin to znów osobny, niezwykle interesujący temat.

Stefano Mancuso, Rewolucyjny geniusz roślin, przeł. Anna Wziątek, Bukowy Las, Wrocław 2018

Wiedza i Życie 4/2019 (1012) z dnia 01.04.2019; Książki. Recenzje; s. 74
Reklama

Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną