Środowisko

Niesamowite życie drzew

Drzewa potrafią być prospołeczne i pomagać sobie wzajemnie. Dysponują podziemnym światłowodem. Nakłaniają grzyby do morderstwa. Emitują dźwięki…

Wędrując przez las, widzimy jedynie to, co dzieje się na powierzchni ziemi. Drzewa wypuszczają kolejne pędy, rozwijają liście, wytwarzają nasiona… Tymczasem wiele procesów istotnych dla ich życia przebiega pod ziemią. Drzewa niekiedy łączą się korzeniami (dzięki czemu dzielą się cukrami), co można zaobserwować na przydrożnych skarpach. Ta podziemna sieć bywa przeogromna. Na przykład w niemieckich Górach Harcu taki system łączy większość osobników jednego gatunku w drzewostanie, tworząc silny superorganizm.

Wiedza i Życie 12/2016 (984) z dnia 01.12.2016; Botanika; s. 58