Shutterstock
Struktura

Żacy z Noblami

Dziewięć osób uhonorowano wczoraj Studenckimi Noblami. Laureatów wyłoniła Krajowa Komisja Konkursowa złożona z 33 profesorów uczelni wyższych. W konkursie wzięło udział 420 uczestniczek i uczestników.

Laureatami zostali:

  • Fizyka i Astronomia: Jan Chojnacki, Uniwersytet Warszawski
  • Sztuka: Katarzyna Nachman, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Nauki Społeczne: Michał Wiktor Gębicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Nauki Przyrodnicze i Energetyka: Kacper Prokop, Uniwersytet Wrocławski
  • Medycyna i Farmacja: Wojciech Szlas, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Nauki Ekonomiczne: Szymon Jarosz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Nauki Techniczne: Justyna Pelc, Politechnika Wrocławska
  • Dziennikarstwo i Literatura: Antonina Tosiek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Działalność społeczna: Julia Orłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs „Studencki Nobel” organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Laureaci wybierani są na podstawie kryteriów takich, jak m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna i artystyczna, współpraca z prasą naukową, a także działalność w samorządzie studenckim i w organizacjach studenckich.

____________________________________________

źródło: Nauka w Polsce