Shutterstock
Struktura

Naukowa setka na starcie

Laureatów konkursu START 2021 ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Sześcioro uhonorowano wyróżnieniami specjalnymi. Wśród młodych naukowców, którzy otrzymają prestiżowe stypendia, ponałowa to pokobiety.

Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. Aż 51 proc. nagrodzonych ma stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat), w tym 30 kobiet i 21 mężczyzn. Najwięcej badaczy reprezentuje nauki o życiu (biologia, medycyna, zastosowania, o Ziemi) – 33 stypendia. Na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasował się ponownie Uniwersytet Jagielloński (15 stypendystów), na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (10 stypendystów), a na trzecim Uniwersytet Warszawski (8 stypendystów).

Laureaci, których osiągnięcia uznano za wybitne to:

 • mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
 • dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • mgr inż. Agnieszka Wołos z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 • mgr inż. Radosław Zajdel z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wyróżnienie im. Prof. Adama Sobiczewskiego, przyznawane za badania w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii, otrzymał mgr Piotr Grochowski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

____________________________________________

Pełna lista laureatów:

 • Michał Adamski, biologia środowiska, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie
 • Piotr Alexandrowicz, historia prawa, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Sinemyiz Atalay, biochemia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Marek Baranowski, chemia, Uniwersytet Warszawski
 • Aleksandra Bilska, biologia molekularna, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Bodys, budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Maria Cywińska, budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Warszawska
 • Paweł Czapski, mechanika, Politechnika Łódzka
 • Anna Detman, mikrobiologia, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • Julia Dłużewska, genetyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marta Dudek, chemia, Politechnika Wrocławska
 • Bartłomiej Dudek, informatyka, Uniwersytet Wrocławski
 • Łukasz Dylewski, ekologia, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Katarzyna Dziubek, biologia medyczna, Uniwersytet Gdański
 • Anna Dżabagina, literaturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Elżbieciak-Piecka, inżynieria materiałowa, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
 • Łukasz Frąckowiak, fizyka, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
 • Agata Gabryelska, medycyna kliniczna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Izabela Garaszczuk, nauki o zdrowiu, Politechnika Wrocławska
 • Wojciech Górecki, fizyka, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Górnicka, inżynieria materiałowa, Politechnika Gdańska
 • Dorota Gregorowicz, historia, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katarzyna Groborz, biochemia, Politechnika Wrocławska
 • Piotr Grochowski, fizyka, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie
 • Kajetan Grodecki, medycyna kliniczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Agata Groyecka-Bernard, psychologia, Uniwersytet Wrocławski
 • Dorota Grzelak, chemia fizyczna, Uniwersytet Warszawski
 • Monika Hałat, biofizyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Aleksandra Herman, psychologia, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
 • Damian Jacenik, biologia medyczna, Uniwersytet Łódzki
 • Mikołaj Janicki, chemia fizyczna, Politechnika Wrocławska
 • Monika Janik, elektronika, Politechnika Warszawska
 • Marek Jaskólski, geomorfologia, Uniwersytet Wrocławski
 • Marta Jaskulak, biologia środowiska, Politechnika Częstochowska
 • Stanisław Jastrzębski, informatyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Jarosław Juraszek, fizyka, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
 • Marta Kaczanowicz, archeologia, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN w Warszawie
 • Paulina Kazimierczak, biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Yaryna Khmara, ekonomia, Uniwersytet Łódzki
 • Bartosz Kołoczek, historia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Karolina Koprowska, kulturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Joanna Beata Kowalska, gleboznawstwo, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Paulina Kozioł, biofizyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Aleksandra Krajewska, inżynieria materiałowa, Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie
 • Piotr Kuwałek, elektrotechnika, Politechnika Poznańska
 • Sabina Lachowicz, technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Jacek Lewkowicz, ekonomia, Uniwersytet Warszawski
 • Magdalena Lisińska, stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Joanna Luc, filozofia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Grzegorz Markiewicz, chemia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dorota Masłej, językoznawstwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Matryba, biofizyka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Mateusz Mazelanik, fizyka, Uniwersytet Warszawski
 • Robert Mirski, filozofia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Witold Morek, zoologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Victor Murcia Pienkowski, biologia medyczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Valerii Myndrul, biotechnologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Michał Nowicki, automatyka i robotyka, Politechnika Poznańska
 • Natalia Ochocka-Lewicka, biologia molekularna, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
 • Karolina Okła, biologia medyczna, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Paulina Parcheta, inżynieria materiałowa, Politechnika Gdańska
 • Maria Pawliszewska, elektronika, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Piechowiak, technologia żywności i żywienia, Uniwersytet Rzeszowski
 • Tomasz Pietrzak, chemia, Politechnika Warszawska
 • Nastazja Dagny Pilonis, medycyna kliniczna, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Państwowy Instytut Badawczy
 • Anna Plewa, inżynieria materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Jacek Plewka, biochemia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Paulina Podkalicka, biologia medyczna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Witold Postek, biotechnologia, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
 • Kamil Rabiega, archeologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Chiara Rinoldi, inżynieria materiałowa, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 • Dawid Rogacz, filozofia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Radosław Rogoza, psychologia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kornel Roztocki, chemia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Siekierka, inżynieria chemiczna, Politechnika Wrocławska
 • Konrad Sierzputowski, kulturoznawstwo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Katarzyna Siudzińska, fizyka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Szymon Sobek, inżynieria środowiska, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Katarzyna Sowa, fizyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Marcin Sroka, matematyka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Daniel Stec, zoologia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Anna Stępień, inżynieria materiałowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Karolina Strzebońska, filozofia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Katarzyna Szczepańska, nauki farmaceutyczne, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie
 • Łukasz Szoszkiewicz, nauki prawne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Szustakiewicz, chemia fizyczna, Uniwersytet Warszawski
 • Michał Tomaszewski, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Robert Tomczak, historia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Karolina Trejgis, inżynieria materiałowa, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu
 • Anna Walczak, inżynieria materiałowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katarzyna Walendzik, biologia medyczna, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
 • Aleksandra Wierzba, chemia, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 • Paulina Wieszczy, nauki o zdrowiu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Jacek Wodecki, górnictwo i geologia inżynierska, Politechnika Wrocławska
 • Łukasz Wolski, chemia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Agnieszka Wołos, chemia, Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
 • Radosław Zajdel, geodezja i kartografia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Agata Zdarta, ekologia, Politechnika Poznańska
 • Aleksandra Zielińska, biologia medyczna, Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
 • Beata Zima, budownictwo, Politechnika Gdańska

***

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2021 r. włącznie FNP nagrodziła 3 200 osób i przyznała 3 836 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) w łącznej wysokości 87,5 mln zł. Stanowią one wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów dokonuje Zarząd Fundacji. Decyzja Zarządu zatwierdzana jest przez Radę Fundacji.

____________________________________________

źródło: FNP

Reklama

Reklama