. . Shutterstock
Człowiek

Wszechobecna nieuczciwość?

Postrzeganie nieetycznych zachowań jako powszechnych może zwiększać skłonność do oszukiwania

„Wielu odwiedzających zabrało kawałki drewna, zmieniając naturalny skład skamieniałego lasu” – tej treści tabliczkę umieszczono w ramach eksperymentu w parku narodowym w celu przekonania turystów, by zrezygnowali z takich „pamiątek". Jak się okazało, tak sformułowany apel był dalece mniej skuteczny od prostej prośby o powstrzymanie się od zabierania kawałków drewna, uzasadnionej ochroną naturalnego lasu. W pierwszym przypadku turyści zachowywali się wręcz gorzej niż wtedy, gdy nie było żadnej tabliczki.

Świat Nauki 6.2021 (300358) z dnia 01.06.2021; Skaner; s. 12
Reklama