Shutterstock
Człowiek

To idzie naukowa młodość

Znamy tegorocznych laureatów konkursu „Odkrycia” – Polska Edycja EUCYS. Trójka będzie repreprezentowała Polskę podczas międzynarodowych finałów w Lejdzie.

„Odkrycia” to interdyscyplinarny konkurs naukowy – polska edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS). Od ponad 25 lat prezentowane są w nim najlepsze projekty uczniowskie, które recenzują i oceniają największe autorytety naukowe w naszym kraju.

Laureaci pierwszych nagród „Odkryć” tworzą reprezentację na finały międzynarodowe EUCYS. Projekty z Polski są tam niezwykle cenione – w kwalifikacji zdobytych nagród polskich uczniów wyprzedzają jedynie koleżanki i koledzy z Niemiec. W wielu polskich uczelniach, np. Uniwersytecie Warszawskim zdobywcy wyróżnień traktowani są w procedurach wstępnych na studia podobnie, jak laureaci olimpiad przedmiotowych.

W tym roku gospodarzem międzynarodowych finałów EUCYS jest niderlandzka Lejda. Młodzi naukowcy z całego świata spotkają się tam w dniach 12–18 września.LAUREACI

Równorzędne I nagrody wartości 6 tys. zł i nominacje do reprezentowania Polski w EUCYS 2022 w Lejdzie

 • Bartłomiej Bychawski, uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej za pracę z dziedziny matematyki: Szczególne podgrupy skończonego indeksu w grupie warkoczy B3;
 • Gabriela Szczepanik, uczennica XIV LO im. S. Staszica w Warszawie za pracę z dziedziny biologii: Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miast i pól uprawnych;
 • Róża Wilkońska, uczennica I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach za pracę z dziedziny chemii: Zastosowanie enkapsulacji usieciowanych soli polisacharydowych i miceli jako nośnika hydrofobowych substancji leczniczych.

I nagroda wartości 6 tys.zł

 • Radosław Żak z Bolenia absolwent V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie za pracę z dziedziny matematyki: Podciągi.

Równorzędne II nagrody wartości 4 tys. zł

 • Mikołaj Kłakulak, Mikołaj Koło, Filip Szafraniak, uczniowie Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim za projekt inżynieryjny: Zautomatyzowany dron z zestawem do reanimacji;
 • Bartosz Kostarczyk, Jan Ignacy Łubiński, Robert Miśkiewicz, uczniowie III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni w Gdyni za pracę z dziedziny środowisko: ExtremeBox;
 • Olga Kowalska i Marta Luterek, absolwentki odpowiednio: II LO im. A. Mickiewicza w Słupsku i II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu za pracę z dziedziny biologii: Projekty nowych fluorescencyjnych ryboprzełączników kontrolujących translację opartych o aptamer Broccoli.

Równorzędne III nagrody wartości 2 tys. zł

 • Jakub Hilus i Zuzanna Kozłowska, uczniowie odpowiednio: III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach i II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim za pracę z dziedziny chemii: Hydrożel jako nośnik leków przeciwgrzybiczych;
 • Michał Lipiec, uczeń V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie za pracę z dziedziny chemii: Modelowanie domieszkowanych nanowstążek grafenowych za pomocą różnych metod obliczeniowych;
 • Stanisław Majchrzak, absolwent III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie za pracę z dziedziny matematyki: Własności ogniska krzywej stożkowej;
 • Marcelina Siwczyk, uczennica Publicznego LO Politechniki Łódzkiej za pracę z dziedziny medycyny: Wpływ mutacji w genie TP53 na przeżywalność chorych na nowotwory płuc, jelita grubego, trzustki i piers.

Nagroda specjalna – udział w International Swiss Talent Forum

 • Gabriela Szczepanik

Wyróżnienie specjalne za prezentację

 • Olga Kowalska i Marta Luterek

Laureaci konkursu „Odkrycia” 2022.mat. pr.Laureaci konkursu „Odkrycia” 2022.

European Union Contest for Young Scientists to największy i najbardziej prestiżowy konkurs uczniowskich prac badawczych w Europie (organizuje go od 1989 r. Komisja Europejska). Biorą w nim udział adepci nauki i konstruktorzy z UE oraz krajów afiliowanych.

EUCYS stwarza młodym ludziom zainteresowanym nauką niepowtarzalną szansę zaprezentowania wyników swoich badań – początkowo na forum krajowym, a nagrodzonym, także w finałach europejskich. Zachęca i inspiruje do pracy badawczej, daje możliwość skonsultowania wyników z wybitnymi specjalistami. Ale przede wszystkim jest okazją do spotkania z pasjonatami nauki z wielu krajów Europy i świata.

– Genialna przygoda! Gdybym mógł przejść przez życie jeszcze raz, to okres konkursu i przygotowań do niego z przyjemnością bym powtórzył – wspomina Michał Bączyk, laureat I nagrody w EUCYS 2015 Mediolan (za pracę napisaną wspólnie z Pawłem Czyżem).

– Udział w EUCYS był dla mnie niesamowitą przygodą, która pozwoliła mi rozwinąć moje zainteresowania naukowe, jak również poznać osoby, które podzielają podobne pasuje. EUCYS to również świetna okazja, aby poznać światowej klasy naukowców oraz budować relacje, które mogą przekształcić się w staże naukowe lub pomóc w wyborze kierunku kariery naukowej – ocenia Joanna Jurek, laureat II nagrody w EUCYS 2015 Mediolan (za pracę napisaną wspólnie z Dominiką Bakalarz)

Dla wielu uczestników Konkurs staje się przepustką do kariery. Laureaci EUCYS to dziś często wyróżniający się studenci, doktoranci i pracownicy naukowi, pomysłodawcy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych lub kadra menadżerska międzynarodowych firm. To właśnie w czasie EUCYS po raz pierwszy prezentowali swoje prace m.in.:

 • Astrofizyczka Agata Karska, badaczka właściwości fizyko-chemicznych gazu w obszarach formowania młodych gwiazd, laureatka m.in. nagrody L’Oréal-UNESCO For Women in Science w 2012 r. oraz Nagrody Naukowej POLITYKI w 2015 r.
  W 2005 r., podczas międzynarodowych finałów EUCYS w Moskwie, Agata Karska otrzymała nagrodę specjalną za pracę Historia odkrycia i badań zaćmieniowego układu podwójnego gwiazd BD +14°5016.
 • Paleontolog Grzegorz Niedźwiedzki, odkrywca najstarszych kręgowców lądowych, współautor artykułu z okładki „Nature” w styczniu 2010 roku, ogłaszającego odkrycie rewolucjonizujące całą dotychczasową wiedzę paleontologiczną na temat momentu wyjścia czworonogów na ląd.
  W 2000 r., podczas międzynarodowych finałów EUCYS w Amsterdamie, Grzegorz Niedźwiedzki otrzymał I nagrodę główną i nagrodę honorową za pracę Nowe znaleziska tropów dinozaurów z utworów hetangu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.
 • Chemik Piotr Garbacz, zajmujący się oddziaływaniem jąder atomowych cząsteczek chiralnych z polem magnetycznym i elektrycznym, laureat m.in. ERC Starting Grant 2012. Jego projekt zakłada m.in. powstanie nowej gałęzi spektroskopii molekularnej.
  W 2002 r., podczas międzynarodowych finałów EUCYS w Wiedniu, Piotr Garbacz otrzymał III nagrodę główną i nagrodę dodatkową za pracę Badanie wpływu kierunku i natężenia bodźca grawitacyjnego na wzrost jęczmienia i rzeżuchy.

Polskie eliminacje do EUCYS, organizowane od 1995 roku, koordynuje Fundusz na rzecz Dzieci.

Patron honorowy: Polska Akademia Nauk.

więcej informacji tutaj