Księżyc widziany z Ziemi. Księżyc widziany z Ziemi. Shutterstock
Kosmos

Prawdę znajdziemy w świetle Księżyca

W jaki sposób skalibrować i wzajemnie porównywać wyniki przekazywane przez poszczególne instrumenty?

Ziemię obserwują teraz z kosmosu dziesiątki satelitów, badających jej pogodę, prądy morskie, stan rolnictwa i inne docierające do nich poprzez odbite od naszej planety światło informacje. Jak się teraz okazuje, do porównywania wyników można wykorzystać światło Księżyca. Niedawno bowiem rozpoczęło pracę Lunar Spectral Irradiance (air-LUSI) – zarządzane przez NASA obserwatorium wykonujące badania podczas lotów na wysokości ponad 20 km, czyli poza większością (nawet 95%) ziemskiej atmosfery. Air-LUSI obserwuje jednak nie Ziemię, ale Księżyc. Odbite od niego światło ma bardzo przewidywalną jasność, której nie zakłócają pyły, zmiany pogody czy inne typowe dla naszej planety czynniki. Dotyczy to nie tylko widma widzialnego, ale również podczerwieni i ultrafioletu.

Wiedza i Życie 5/2022 (1049) z dnia 01.05.2022; Sygnały; s. 10
Oryginalny tytuł tekstu: "Prawda w świetle Księżyca"